Skip to main content

Dotazík k záverečnej práci

Prieskum je súčasťou takmer každej diplomovej práce, resp. jej praktickej časti. Ako ho však urobiť jednoducho a pritom efektívne? Určite nám dáte za pravdu, keď označíme dotazník za jednu z najčastejšie používaných metód zberu dát a údajov pre potreby vypracovania empirickej časti bakalárskej, diplomovej alebo akejkoľvek inej záverečnej práce. Takýto typ dotazníka väčšinou okrem otázok obsahuje aj úvodnú časť, v ktorej autor osloví respondentov, poďakuje im za ochotu a za to, že si našli na jeho vyplnenie čas a v stručnosti charakterizuje cieľ jeho prieskumu. Hlavnou podstatou dotazníka v záverečnej práci sú však otázky, ktoré sa týkajú predovšetkým témy a hlavného cieľu samotnej práce.  Tieto otázky môžu byť otvorené, výberové, maticové, číselné, dátumové alebo špeciálne, záleží to iba na autorovi práce, ktoré otázky, resp. kombináciu ktorých otázok si zvolí. Nech už ide o ktorýkoľvek typ, všetky musia byť položené jasne, zrozumiteľne, skrátka tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať. Iba správne naformulované a pochopené otázky aj vhodné odpovede na ne sú totiž predpokladom na úspešné zvládnutie empirickej časti záverečnej práce. Vytvorenie otázok tvorí asi najzložitejšiu resp. časovo najnáročnejšiu časť celého dotazníka. Študent sa v prvom rade musí zamyslieť nad tým:

  • Aké dáta chce nazbierať
  • Na čo budú nazbierané dáta slúžiť
  • Koho sa bude pýtať (kto je cieľovou skupinou)
  • Koľko má na zber dát času

Pokiaľ pozná odpoveď na všetky otázky, nie je na čo čakať a môže sa pustiť do prieskumu. Pomocou online dotazníka získa autor požadované informácie jednoducho a veľmi rýchlo. Nakoľko sa v online dotazníku zbierajú dáta v reálnom čase, výsledky budú k dispozícií okamžite po vyplnení konkrétnej otázky. Následne budú znázornené formou tabuliek a tiež graficky. Chybné, neúplné alebo úplne prázdne dotazníky budú jednoducho vyradené z konečného vyhodnotenia.

Ale kde získať potrebné dáta? Záleží to od konkrétnej diplomovej práce resp. konkrétneho prieskumu. Pokiaľ študent robí prieskum v určitej firme, najideálnejšie je získať emailové adresy zamestnancov a následne im rozoslať email s online dotazníkom, ktorý vyplnia. V tomto prípade môže študent využiť jedinečné linky, nemusí sa teda pýtať respondentov osobné údaje a napriek tomu bude vedieť identifikovať, kto dotazník vyplnil. V opačnom prípade môže študent zverejniť link online dotazníka napr. na sociálnej sieti, kde rovno napíše o čo ide a k čomu bude dotazník slúžiť.

Druhá otázka znie, ako maximalizovať počet vyplnených dotazníkov? Či už v konkrétnej firme, alebo na sociálnej sieti – nie každému sa chce vypĺňať dotazníky alebo na to nie je čas a preto netreba zabúdať na motiváciu. Keďže je to bakalárska alebo diplomová práca, študent môže respondentov osloviť základnými výsledkami prieskumu, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé a ktoré budú buď jednotlivo zaslané na emailové adresy alebo budú zverejnené na sociálnej sieti.

V dnešnej dobe už študent naozaj nemusí dlhé hodiny stráviť nad triedením a hodnotením ručne vypracovaných dotazníkov na papieroch, taktiež nemusí kresliť nekonečné tabuľky alebo zložité grafy. V priebehu pár minút vie mať všetko na jednom mieste. Online dotazník je určite tá správna voľba a ten svoj si viete vytvoriť na www.surveyis.cool

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *