Skip to main content

Prečítajte si 5 dôvodov prečo je spätná väzba dôležitá

Nestačí vám myslieť si čo  vaši zákazníci, zamestnanci, klienti či priatelia potrebujú a chcú? Chcete to naozaj vedieť? Spätná väzba vám pomôže zistiť, čo ich trápi, čo im chýba, do akej miery oceňujú jednotlivé služby, s čím sú spokojní a kde vidia priestor na zlepšenie. Najrýchlejší a najefektívnejší spôsob získavanie spätnej väzby je pripraviť si online dotazník v  dotazníkovom systéme.

Čo je spätná väzba

Získaná spätná väzba je v podstate súbor pozitívnych alebo negatívnych informácií, ktoré dostaneme o správaní alebo činnosti jednotlivcov či skupín. Tieto informácie nám slúžia ako podklad na prípravu krokov, ktoré povedú k zlepšeniu správania sa alebo činností. Pre získanie relevantnej spätnej väzby sú najdôležitejším zdrojom informácií  ľudia, ktorých chcete osloviť. Je dobré, ak ste v kontakte s cieľovou skupinou, poznáte jej názory a potreby, či dokonca slang a spôsob vyjadrovania. Efektívna spätná väzba má prínos pre darcu, príjemcu a širšiu organizáciu.

5 dôvodov, prečo je spätná väzba dôležitá 

  1. Spätná väzba je vždy prítomná. Štandardná predstava vo firme je, že spätnú väzbu získavame z prieskumu zamestnaneckej spokojnosti, z hodnotení výkonnosti alebo hodnotení o školení. V skutočnosti je spätná väzba prítomná stále. Zakaždým, keď hovoríme s osobou, zamestnancom, zákazníkom, predajcom atď. je to pre nás forma spätnej väzby.
  2. Spätná väzba znamená efektívne počúvanie. Bez ohľadu na spôsob získania spätnej väzby, respondent musí vedieť, že jeho spätná väzba poskytuje určitú hodnotu. Pri vykonávaní prieskumu vždy vysvetľujte, prečo sú spätné väzby respondentov dôležité a ako budú použité.
  3. Spätná väzba môže motivovať. Prostredníctvom žiadosti o spätnú väzbu môžete napríklad motivovať zamestnancov k lepšiemu výkonu. Zamestnanci sa cítia cenní a oceňujú, že sú požiadaní o poskytnutie spätnej väzby, ktorá môže pomôcť pri formulovaní obchodných rozhodnutí a budovaní lepších pracovných vzťahov
  4. Spätná väzba môže zlepšiť výkon. Netreba si zamieňať spätnú väzbu s kritikou. Negatívne informácie získané v rámci spätnej väzby môžete vnímať ako konštruktívnu kritiku. Na ich základe viete sformulovať opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu a zvýšeniu výkonnosti.
  5. Spätná väzba je nástroj pre ďalšie vzdelávanie. Na základe pravidelne sa opakujúcej spätnej väzby je možné pripraviť plán ďalšieho rozvoja a vzdelávania sa v spoločnosti. Inými slovami, podniky môžu na základe spätnej väzby vyvíjať nové produkty alebo služby, poprípade rebrandovať už existujúce produkty.

Získavať spätnú väzbu sa určite vyplatí, jej prínos je z dlhodobého hľadiska pre firmu neoceniteľný. Pre dostatočnú vypovedaciu schopnosť prieskumu je potrebné zozbierať minimálne sto odpovedí z vhodnej cieľovej skupiny. Tento počet postačí na dobrú orientáciu a pomôže vám pri bežných rozhodnutiach. Optimálny počet je 300 až 500 odpovedí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *