Skip to main content

7 krokov ako vytvoriť dobrý dotazník

Pripraviť dobrý dotazník nie je také ľahké ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Keď chcete získať kvalitné odpovede, musíte vedieť správne položiť otázku. Nižšie uvedené tipy vám ukážu ako si pohodlne vytvoríte dotazník pre svoj prieskum, vďaka ktorému získate spätnú väzbu na vaše produkty, služby či spoločnosť.

  1. Jasne definujte cieľ dotazníka

Na začiatku si musíte jasne stanoviť: „Čo chcem týmto prieskumom dosiahnuť. Aký je cieľ prieskumu. Ako použijem získané odpovede.“. Niekoľko minút plánovania, kedy si určíte cieľ prieskumu, môže byť kľúčových na zostavenie správneho dotazníka.

  1. Vytvorte si zoznam otázok

Zamyslite sa nad všetkými možnými otázkami, ktoré sa týkajú cieľa vášho prieskumu. Napíšte si zoznam otázok, neobmedzujte sa typom otázok alebo ich počtom. Náš systém vám ponúka na výber až 16 rôznych typov otázok. Otázky si usporiadajte logicky, postupujte od všeobecných otázok ku konkrétnym otázkam. (Príklad: Nemali by ste sa pýtať sériu otázok o výbave auta, a až potom sa opýtať či vlastní respondent auto.).

  1. Použite jednoduché otázky

Nezaťažujte respondentov dlhými a zložitými otázkami. Nepoužívajte žargón ani skratky, ktorým nemusí respondent rozumieť. Snažte sa, aby otázky boli čo najpresnejšie formulované a priame, tým zvýšite kvalitu celého prieskumu. (Príklad dvoch otázok: Ako sa vám nakupovalo na našom e-shope? vs. Ako ste spokojný s ponukou tovaru nášho e-shopu?)

  1. Zvoľte správny typ otázky

Odporúčame používať zatvorené otázky – otázky s pevným počtom odpovedí, z ktorých si respondenti vyberajú. Zatvorené otázky poskytujú respondentom konkrétnu voľbu odpovede, čo uľahčuje analýzu výsledkov. Otvorené otázky umožňujú účastníkom dotazníka napísať odpoveď vlastnými slovami. Otvorené otázky sa hodia ako doplňujúce otázky.  Za účelom analýzy a porovnávania sú vhodnejšie zavreté otázky. (Príklad: Ako sa vám nakupovalo na našom e-shope? vs Ktoré z nasledujúcich možností oceňujete na našom e-shope?). Tiež odporúčame zmeniť otázky „áno/nie“ na ratingové otázky, ktoré majú vyššiu výpovednú hodnotu. (Príklad: Ste spokojný s nákupom na našom e-shope? vs Ako ste boli spokojný s nákupom na našom e-shope, prosím ohodnoťte to na stupnici ako v škole od 1 do 5, kde 1 = veľmi spokojný a 5= veľmi nespokojný.)

  1. Vyvarujte sa dvojitých otázok

V prieskume nepoužívajte dvojité otázky. Znamená to, keď sa v jednej otázky pýtate na dve rozličné veci. Respondent bude zmätený a nebude vedieť vybrať relevantnú odpoveď, môže dokonca odísť z dotazníka a nedokončiť ho. (Príklad: Zo zoznamu nižšie vyberte najlacnejšieho a najlepšieho internetového poskytovateľa služieb.) V prípade dvojitej otázky je nevyhnutné ich rozdeliť do dvoch samostatných otázok (Príklad: 1. Zo zoznamu nižšie vyberte najlacnejšieho internetového poskytovateľa služieb. 2. Označte, ktorý poskytovateľ internetových služieb je podľa vás najlepší.)

  1. Vyhnite sa zložitým konceptom

Snažte sa, aby bol dotazník krátky a mal jasný cieľ/orientáciu. Dĺžka dotazníku priamo vplýva na počet dokončených dotazníkov. Vyplnenie dotazníka by malo ideálne trvať 5 minút, 6 až 10 minút je ešte prijateľných, pri viac ako 10 minútach výrazne stúpa počet nedokončených dotazníkov – respondenti odídu a dotazník nedokončia. Ak pripravujete zložitý dotazník, ktorého vyplnenie zaberie respondentovi viac ako 10 minút je vhodné motivovať respondentov, aby vyplnili dotazník nejakou  vecnou cenou – súťažou. Z vyplnených dotazníkov sa vyžrebujú niekoľký respondenti a budú odmenení (napr. nákupná poukážka, reklamný predmet atď.). Čo sa týka cieľa je potrebné mať jasne zadefinovaný jeden cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Nie je vhodné vytvoriť jeden dlhý prieskum, ktorý by chcel pokryť viacero cieľov.

  1. Otestujte dotazník

Keď máte dotazník dokončený, otestujte si ho s kolegami, aby ste zistili, či sú otázky jasne zrozumiteľné a pochopiteľné. Zistite tiež či všetky funkcionality pracujú tak ako majú. Pokiaľ máte dotazník pripravený a otestovaný, a je všetko v poriadku, môžete začať s distribúciou dotazníka. Odporúčame urobiť distribúciu najprv na malú vzorku respondentov, aby ste otestovali ako porozumeli otázkam a ako odpovedali. Na základe ich odpovedí viete v prípade potreby upraviť dotazník. Ak ste s výsledkami testovacej vzorky spokojný, môžete spustiť ostrú distribúciu dotazníka na vašich respondentoch.

One thought on “7 krokov ako vytvoriť dobrý dotazník

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *