Skip to main content

Ako doručiť dotazník k respondentovi

Cieľom vytvárania dotazníkov je získať spätnú väzbu od respondentov, spoznať ich názory a postoje. Aby respondenti mohli dotazník vyplniť, je nevyhnutné pripraviť distribučný link. Distribučný link je odkaz na dotazník (napríklad: https://www.surveyis.cool/survey.php?ida=938d0ed9), po kliknutí na tento odkaz sa respondentovi otvorí dotazník a môže začať vypĺňať. Prostredníctvom distribučného linku viete zaslať dotazník na konkrétnu cieľovú skupinu, taktiež môžete zdieľať dotazník na sociálnych sieťach alebo na svojej webovej stránke. V článku nájdete postup ako si vytvoríte distribučný link.

Vytvorenie distribučného linku

Keď už ste si v našom dotazníkovom systéme surveyis.cool vytvorili dotazník, a ste s ním spokojný, môžete prejsť k ďalšiemu kroku, ktorým je DISTRIBÚCIA.  Ak chcete vytvoriť distribučný link, kliknite na záložku Distribúcia.

Pre vytvorenie distribučného linku kliknite na ikonu „WEBLINK“.

Pri vytváraní distribučného linku, pre prehľadnosť vyplňte „Názov distribúcie“. Pre jeden dotazník, môžete vytvoriť niekoľko distribučných linkov podľa potreby. Príklad: Ak jeden dotazník chcete zaslať viacerým cieľovým skupinám, napr. v rámci spoločnosti idete realizovať “Prieskum spokojnosti zamestnancov”, tak môžete vytvoriť jeden distribučný link pre zamestnancov pracujúcich na rannej zmene a druhý distribučný link môže byť určený pre zamestnancov na poobednej zmene.

Ikona „Viacnásobné vyplnenie“ znamená, že dotazník môže byť vyplnený z jedného prehliadača viac krát (vyplnenie dotazníka je viazané na internetový prehliadač).

Kliknutím na „Uložiť“ sa vám vytvorí distribučný link.

Po aktivácii Distribúcie, keď už máte vygenerovaný distribučný link, je možné robiť ďalšie dodatočné nastavenia (nastavenie kvót, atď.). Po tomto kroku stačí už len rozoslať pozvánky (distribučné linky) k vyplneniu dotazníkov prostredníctvom e-mailu alebo uverejniť odkaz na dotazník na vašom webe, prípadne zavesiť dotazník na sociálne siete a zistiť názory druhých. Náš dotazníkový systém surveyis.cool neumožňuje automatické rozposielanie distribučných linkov. Distribúciu si musí klient zabezpečiť prostredníctvom vlastného mailu. Dôvodom je, že pre respondentov je dôveryhodnejšie ak obdržia link na dotazník od osoby, ktorú poznajú poprípade od spoločnosti, ktorej sú klientmi/zamestnancami.

Jedinečné linky

Systém umožňuje vygenerovať tzv. jedinečné linky, ktoré viete spárovať prostredníctvom napr. emailu alebo ID klienta, s konkrétnym účastníkom prieskumu. Počet jedinečných linkov, ktoré chcete generovať je neobmedzený. Ide o jedinečný „kód“, na základe ktorého bude autor dotazníka vedieť, kto ako vyplnil dotazník. Na konci každého jedinečného linku sa nachádza jedinečné ID (kombinácia písmen a čísiel). Práve prostredníctvom tohoto jedinečného ID viete spárovať vyplnený dotazník s konkrétnym respondentom. Veľmi praktické je to napríklad, ak z vyplnených dotazníkov chcete vyžrebovať kvôli súťaži. Vtedy respondenti nemusia vypĺňať kontaktné údaje, vy si ich jednoducho spárujete prostredníctvom jedinečných linkov so svojou databázou.

Po kliknutí na tlačidlo „Jedinečné linky“ sa vám otvorí stránka, kde napíšete počet linkov, ktoré chcete vygenerovať.

Po stlačení tlačidla „Generovať“ systém vygeneruje CSV súbor s jedinečnými linkami.

Presmerovanie

Funkcia “Presmerovanie” umožní nastaviť ľubovoľnú webovú stránku, na ktorú bude po skončení dotazníka respondent presmerovaný. Pre firmy je dobré presmerovať respondentov napríklad na svoju firemnú stránku. Ak ste podporili vyplnenie dotazníka žrebovaním o ceny, môžete respondentov presmerovať na webovú stránku, kde budú uvedené ceny a podmienky žrebovania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *