Skip to main content

Ako vypočítať dĺžku dotazníka?

Jedným z faktorov, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri určení konečnej ceny prieskumu je práve dĺžka dotazníka. Predstavíme niekoľko metód, ako vypočítať dĺžku dotazníka a mať náklady na prieskum pod kontrolou. 

Odhadovaná a skutočná dĺžka dotazníka sa môže líšiť, čo môže viesť k potenciálnemu konfliktu. Hlavným dôvodom je to, že sme v oblasti prieskumu doposiaľ nepreukázali spoľahlivý spôsob, ktorým možno presne odhadnúť dĺžku dotazníka. Najbežnejšia metóda vychádza z predpokladu, že v priemere potrebujeme minútu na zodpovedanie 2,5 otázky. Táto technika je však zavádzajúca, pretože samotné otázky sa môžu vo svojej dĺžke značne líšiť.

V minulosti sa už niekoľko odborníkov pokúšalo nájsť presnú metódu na odhadnutie času, ktorí potrebujú respondenti na vyplnenie dotazníka. Najpresnejší vzorec má túto podobu:

(W / 5 + Q * 5 + (D-Q) * 2 + T * 15) / 60

W vyjadruje word count (počet slov). Je potrebné urobiť kompletný súčet slov v celom dotazníku vrátane otázok a pokynov. K výsledku sa dostanete jednoduchým skopírovaním dotazníka do programu Word.

Q teda number of questions (počet otázok). Spočítajte, na koľko otázok by mal priemerný respondent odpovedať, pričom zamyslenie sa nad otázkou zaberie približne štyri sekundy a jednu sekundu potrebujeme na zorientovanie. Táto teória platí iba za predpokladu, že na jednej stránke naprogramovaného dotazníka sa nachádza len jedna otázka.

D označuje total number of decisions (celkový počet rozhodnutí, ktoré musí respondent urobiť). Je potrebné spočítať, koľko rozhodnutí respondent urobí k čomu prirátate dve sekundy na samotné rozhodnutie.

Výberová otázka (jedna možnosť výberu) = 1 rozhodnutie

Výberová otázka (viac možností výberu) = 0,5 rozhodnutia na každú možnosť

Matica = 1 rozhodnutie na riadok

T hovorí o open questions (otvorené otázky). Spočítajte, koľko otvorených otázok musí respondent vytvoriť a vymedzte 15 sekúnd na každú jednu takúto otázku. (Upozorňujeme, že čas sa môže dynamicky meniť na základe obsahu otázky, vo všeobecnosti ale platí, že na zodpovedanie otvorenej otázky potrebuje respondent 15 sekúnd).

Ak preferujete jednoduchšiu metódu, použite nasledovný vzorec:

(W / 5 + R * 1,8) / 60

W vyjadruje počet slov a R označuje total number of row options tj. celkový počet možností v riadku. Zohľadňovať však musíte len riadky bez ohľadu na stĺpce, čo môžete prepočítať jednoduchým skopírovaním  dotazníka do Excelu.

Ak nemáte dostatok času na sčítanie všetkých riadkov, môžete využiť ďalší rýchly spôsob v podobe vzorca W / 150. Tento vzorec vám dá hrubý odhad o dĺžke dotazníka v minútach, hoci nie tak presný ako metódy uvedené vyššie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *