Skip to main content

Ako znížiť mieru predčasného ukončenia dotazníka?

V dnešnej dobe, keď sú zadania pre online prieskumy čoraz náročnejšie a cieľové skupiny čoraz špecifickejšie, zaleží niekedy na každom jednom respondentovi, či sa podarí, alebo nepodarí nazbierať klientom požadovanú vzorku. Či už ste v pozícii agentúry, alebo zadávateľa, je dobré vedieť na čo si dávať pozor pri programovaní dotazníka.

Predstavíme tri faktory, ktoré výrazne znižujú mieru predčasného ukončenia dotazníka.

Optimalizácia na mobilné zariadenia

Pri online prieskumoch sa rapídne zvyšuje počet účastníkov vypĺňajúcich dotazníky priamo cez svoje dotykové zariadenia, väčšinou smartfóny a tablety. Z toho dôvodu je dôležité sa uistiť, či je naprogramovaný dotazník optimalizovaný pre tieto zariadenia. Respondent by nemal byť konfrontovaný s neoptimalizovanými dotazníkmi a s nimi spojenými technickými prekážkami,  ktoré môžu vyvolať diskomfort pri vypĺňaní dotazníka.

Estetický dizajn

Naprogramované dotazníky by mali byť samozrejme pútavé na pohľad. Použitie nekonzistentných dizajnových prvkov spôsobuje respondentom ťažkosti. Preto by orientácia v dotazníku mala byť jednoduchá, logická a dotazník celkovo vizuálne pútavý. Všetci sme sa už asi stretli s dizajnovo nudnými prieskumami – ale prečo? Veď v dnešnej dobe máme k dispozícii množstvo rôznych nástrojov, alebo online dotazníkových softvérov v ktorých je možné vytvoriť dizajnovo atraktívny dotazník. Je to práve respondent, ktorý poskytuje spätnú väzbu a určite v ňom chceme vzbudiť nadšenie a angažovanosť pre prieskum.

Zapojenie respondentov

Naším cieľom je znížiť mieru predčasného ukončenia dotazníka a udržať myseľ respondenta sústredenú na zodpovedanie všetkých otázok. Moderný dotazníkový softvér, ktorý by mala mať každá prieskumná agentúra ponúkajúca online riešenia, by mal byť nie len optimalizovaný na mobilné zariadenia, ale aj vybavený rôznymi interaktívnymi typmi otázok napr. Drag & Drop otázka, alebo Slider. Následne možnosťou integrácie audio, video súborov, alebo obrázkov. Vaše prieskumy tak budú zábavnejšie a pútavejšie, pričom pozornosť respondenta udržíte úplne do konca aj pri časovo náročnejších dotazníkoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *