Skip to main content

Akým otázkam sa vyhnúť v dotazníku

Pre získanie relevantnej spätnej väzby je dôležité položiť správne otázky. Nižšie nájdete typy otázok, ktoré nie je vhodné používať v dotazníku. Nesprávne položené otázky nielenže znížia kvalitu získaných dát, ale aj odradia respondentov od vypĺňania dotazníka.

  1. Komplikovaným nezrozumiteľným otázkam

Snažte sa vytvárať jednoduché a zrozumiteľné otázky vždy s ohľadom na respondentov. Buďte stručný. Ak je to možné, vyhýbajte sa skratkám, odborným výrazomcudzím slovám, ktorým respondenti nemusia rozumieť. Majte na pamäti, kto je vaša cieľová skupina. Príklad: pacientom súkromnej kliniky chcete zaslať dotazník spokojnosti s liečbou na klinike. Zlá otázka: Ako ste boli spokojný s vyšetrením na ORL? Dobrá otázka: Ako ste boli spokojný s vyšetrením v Ušno-nosno-krčnej ambulancii? Ak by ste pripravovali dotazník pre lekárov, kde sa predpokladá znalosť skratiek medicínskych výrazov, tam môžete použiť skratku ORL.

Tiež je potrebné sa vyhnúť nejednoznačným slovám ako „občas, často, niekedy, zriedkavo. Otázka musí byť jasná a zrozumiteľná. Príklad: zlá otázka – Chodievate niekedy do kine? Dobrá otázka:  Koľko krát do mesiaca chodievate do kina?

  1. Dvojitým otázkam

Tento typ otázok, žiada od respondenta, aby dal jednu odpoveď na dve rôzne otázky. Základné pravidlo pri tvorbe otázok je, aby ste sa v jednej otázke pýtali na jednu vec! Príklad: zlá otázka – Ako ste spokojný so mzdou a benefitmi vo vašom súčasnom zamestnaní? Otázku je potrebné rozdeliť na dve samostatné otázky, nakoľko zamestnanec môže byť spokojný so mzdou, no nemusí byť spokojný s benefitmi a naopak. 1. Ako ste spokojný so mzdou v terajšom zamestnaní? 2. Ste spokojný s ponukou benefitov vo vašom zamestnaní? Keď položíte dve samostatné otázky, získate oveľa presnejšiu odpoveď.

  1. Otázkam podsúvajúca odpoveď

V prieskume nepoužívajte otázky, ktoré podsúvajú respondentovi odpoveď. Otázky nesmú byť naformulované tak, aby respondenta ovplyvnili pri uskutočňovaní konkrétneho výberu. Vždy je možné upraviť otázku tak, aby respondentovi poskytla lepšie možnosti odpovede a vy získate presnejšie výsledky. Príklad zlej otázky: Keď chodievate do kina, kupujete si ako občerstvenie radšej pukance alebo tortilly? V otázke predpokladáte, že respondent chodí do kina a že si vyberá z týchto druhov občerstvenia. Ak respondent nechodí do kina, a nekupuje si občerstvenie zostane otázkou zaskočený a radšej odíde z dotazníka a nedokončí ho. Správne preformulovaná otázka: Pri návšteve kina, aký typ občerstvenia si zvyknete kupovať?

  1. Otázky na citlivé informácie a kontaktné údaje

Veľmi opatrný treba byť pri získavaní citlivých údajov, akými sú napríklad: výška príjmu, náboženstvo, vek, vzdelanie atď. Ak potrebujete od respondentov získať tieto údaje, jasne im vysvetlite prečo ich potrebujete, čo je cieľom daného prieskumu. Pre vyššiu vyplnenosť otázok dopytujúcich sa na citlivé údaje je vhodné používať výberové otázky a údaje dať do rámca. Príklad zlej otázky na výšku príjmu: Uveďte prosím, aký je váš mesačný príjem. Správne urobená otázka: Aký je váš mesačný príjem? Vyberte jednu z nasledujúcich možností. 0-500; 501-800;801-1000; viac ako 1000.

V prípade, že od respondenta chcete získať kontaktné údaje, je lepšie umiestniť tieto otázky na koniec dotazníku a vysvetlite prečo tieto údaje od nich vyžadujete (napr. súťaž o ceny).

  1. Otázky s absolútnymi termínmi

Pri používaní výrazov ako „vždy“ „nikdy“ „všetko“ „každý“ … atď. v texte otázky býva najčastejšie odpoveď „Áno/Nie“. Toto núti respondenta vybrať si jednu odpoveď na otázku, ktorá obsahuje hraničné/krajné výrazy. Respondent sa môže cítiť zahnaný do kúta. Príklad: Umývate si vlasy každý deň? Áno/Nie. Respondent je nútený si vybrať jednu odpoveď. Takto získaná spätná väzba ma nízku výpovednú hodnotu. Ak ste výrobca šampónov a uvádzate na trh nový šampón, je pre vás dôležité zistiť správanie sa respondentov. Nestačí vám vedieť, či si umývajú vlasy každý deň, vy potrebujete zistiť ako často si vlasy umývajú. Otázku pretransformujte nasledovne: Koľko krát týždenne si umývate vlasy? 1x do týždňa; 2-3x do týždňa, 4-5x do týždňa; každý deň.

Tipy ako vytvoriť dobrý dotazník nájdete v článku ” 7 krokov ako vytvoriť dobrý dotazník“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *