Skip to main content

Dotazník ako nástroj na hodnotenie

Ako už iste viete, jeden z najrýchlejších spôsobov ako získať informácie, spätnú väzbu či odpovede na otázky je dopytovanie prostredníctvom online dotazníkov. Ak chceme zistiť určité informácie, v prvom rade si zvolíme vzorku respondentov, ktorých sa budeme pýtať konkrétne otázky. Môžeme na to využiť metódu náhodného výberu alebo metódu cieleného výberu respondentov. To znamená, že sa budeme pýtať buď rôznych ľudí, alebo naopak presne špecifikovanej skupiny. Online dotazník je teda všestranný nástoj na získavanie informácii, prostredníctvom dopytovania. Vedeli ste však, že môže slúžiť ako nástroj na hodnotenie? Potrebujete ohodnotiť zamestnancov? Služby? Alebo chcete ohodnotiť projekt či akciu? Využite www.surveyis.cool dotazníkový softvér aj na hodnotenie!

Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký význam, samozrejme pokiaľ je pravdivé a spravodlivé. Hodnotiaci dotazník by mal byť koncipovaný tak, aby respondentovi nezabralo jeho vyplnenie príliš veľa času. Ideálne je zvoliť výberové otázky, prípadne hodnotiacu škálu či hviezdičkovú otázku. Respondent by však mal mať v rámci jednotlivých otázok aj priestor na vyjadrenie vlastného názoru. Táto časť by mala byť nepovinná – ak má respondent záujem môže sa vyjadriť, ak záujem nemá tak iba zvolí jednu z možností, ktoré mu daná otázky ponúka.

Ani pri hodnotiacom dotazníku netreba zabudnúť na krátky úvod, v ktorom respondenta oboznámite s cieľom dotazníka resp. uvediete, prečo je pre Vás jeho názor dôležitý, prípadne môžete uviesť, čo môže respondent vyplnením hodnotiaceho dotazníka získať a na záver nezabudnite respondentovi poďakovať za čas a ochotu.

Vytvorte hodnotiaci dotazník a zlepšite sa! Bez ohľadu na to, čo chcete hodnotiť – či sa jedná o produkty, služby, projekt, akciu, zamestnancov alebo iné, na základe získaných informácii budete vedieť, v čom ste naozaj dobrý, prípadne zistíte, v čom sa môžete zlepšiť.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *