Skip to main content

Dotazník na sociálnej sieti

Dotazník a sociálne siete majú k sebe veľmi blízko. Hlavným dôvodom je online komunita užívateľov internetu, zjednodušene povedané – veľké množstvo potenciálnych respondentov na jednom mieste. Uverejňovanie dotazníka na sociálnej sieti patrí k najčastejším formám jeho distribúcie a naozaj sa niet čomu čudovať. Na internete existujú stovky sociálnych sieti s rôznymi funkciami, ľudia tu sledujú správy, fotografie alebo komunikujú s inými užívateľmi. Spoločnosti si vytvárajú svoje firemné stránky, ktoré sú určené pre oficiálnu prezentáciu značiek produktov alebo služieb. Firmy sa jednoducho snažia propagovať svoju činnosť a zviditeľniť sa. A znovu sme tam, kde sme boli – spätná väzba je neoddeliteľnou súčasťou úspechu, musíme sa pýtať a získavať odpovede, musíme jednoducho vzbudiť záujem o názory jednotlivcov či skupiny osôb.

Povedzme si otvorene, gigantom medzi sociálnymi sieťami je Facebook, no netreba zabúdať na Linkedin, Twitter, Pinterest, Foursquare a mnohé iné. Venujte tomu čas, nájdite si viaceré sociálne siete, aj napriek tomu, že všetky slúžia na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi, každá má svoje špecifiká. Ak chceme urobiť čo najlepší prieskum trhu, najideálnejšie je uverejniť dotazník na viacerých sociálnych sieťach naraz a to napriek všetkému – bez ohľadu na cieľovú skupinu, nakoľko „nie všetci sú všade“. Týmto spôsobom zasiahneme väčší počet respondentov, čím zabezpečíme viac vyplnených a dokončených dotazníkov. Dotazník sa dostane k respondentom veľmi jednoducho a to prostredníctvom uverejnenia všeobecného linku dotazníka. No čo môže byť ľahšie? Klik sem, klik tam a zrazu začínate získavať dáta v reálnom čase, obrovskou rýchlosťou, extrémne jednoducho a naozaj efektívne. Šetríte čas.

Avšak stále platí, že dotazník sa nevyplní sám od seba a množstvo ľudí ho ani nezaregistruje. Preto treba vždy myslieť na motiváciu a odmeniť svojich respondentov. Súťaž alebo malá zľava Vám zabezpečí, aby respondent dotazník dokončil.

Sociálna sieť je výborný nástroj pre veľmi veľa vecí. Stretáva sa tu množstvo ľudí a tak ju môžete ľahko použiť na propagáciu svojho dotazníka. Ak plánujete robiť prieskum na internete, nezabudnite aj na túto možnosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *