Skip to main content

Dotazník podľa vlastnej potreby

Pri vytváraní dotazníku určite oceníte možnosť personalizovať si dotazník podľa svojich potrieb a klásť cielené otázky na základe jednotlivých odpovedí respondenta. Náš dotazníkový systém surveyis.cool Vám ponúka možnosť vlastného dizajnu dotazníka, ako aj nastavenia logiky jednotlivých otázok, aby respondent odpovedal na tie otázky, ktorého sa ho týkajú.

Nastavenie vlastného dizajnu

Ako užívateľ určite oceníte možnosť prispôsobiť dizajn dotazníka svojim firemným potrebám.  Môžete si zvoliť akej farby má byť dotazník, typ písma, vložiť logo spoločnosti do záhlavia dotazníka. Týmito krokmi personalizujete svoj dotazník. Respondent bude hneď  po otvorení dotazníka jasne identifikovať vašu firmu.

Ako vytvoriť vlastný branding dotazníka?

V časti Témy vyberte farbu, ktorú chcete použiť pre dotazník. Môžete meniť farbu hlavičky dotazníka, päty dotazníka, farbu tlačidiel a farbu textu Názvu dotazníka.

V časti Možnosti si môžete pripraviť sprievodné texty dotazníka, ktorými sa prihovárate respondentom: Uvítací text, Informácie o dotazníku, Text na konci dotazníka, Text na konci dotazníka (po znovunačítaní)… atď. Tiež si tu môžete upraviť Názov dotazníka a vybrať Logo dotazník. Predefinované logo dotazníka je štandarne logo „surveyis.cool“, avšak môžete si vybrať vlastné logo podľa potreby.

Logika – vetvenie dotazníka

Použitím Logiky môžete navzájom prepájať otázky. Jednotlivým respondentom prieskumu sa budú zobrazovať len určité otázky na základe ich predchádzajúcich odpovedí. Nastavením logiky odbremeníte respondentov od vypĺňania otázok, ktoré sa ich netýkajú a vy získate kvalitnejšie a cielenejšie odpovede. Možnosť nastavenia Logiky je len v platenej verzii dotazníkového softvéru surveyis.cool.

Tu je príklad ako funguje logika/vetvenie dotazníku: ste importér automobilov a chcete od respondentov zistiť, či vlastnia auto a ak áno, tak akú značku. V dotazníku bude otázka „Vlastníte auto?“ ak na ňu respondent odpovie „Nie“ bude následne presmerovaný na otázku „Plánujete si zakúpiť auto v nasledujúcich 6 mesiacoch?“.  Ak respondent odpovie „Áno“ zobrazí sa mu otázka „Akú značku auta vlastníte?“.

Logika dotazníka sa v systéme nastavuje tzv. skrývaním stránok. Zadáte podmienku, a pri splnení zadanej podmienky sa respondentovi „skryjú“ vami určené otázky, a bude pokračovať priamo na otázku, ktorú určíte.

Nastavenie Logiky/Vetvenia dotazníku: Kliknete na políčko Logika – vyplníte Názov, a označíte, ktoré stránky sa nebudú respondentovi zobrazovať. Po označení kliknite na „Nastaviť“. V našom prípade chceme, aby sa po odpovedi „NIE“ na otázku „Vlastníte auto“, dostal na stránku 7 s otázkou „Plánujete si v najbližšej dobe zakúpiť auto?“ Preto stránky 3,4,5,6 skryjeme.

V časti „Nastaviť“ zadávate podmienku logiky: vyberiete otázku, na ktorú nastavujete logiku; v našom prípade je to otázka „Vlastníte auto?“ s odpoveďami ÁNO/NIE. Podmienka znie: Ak je hodnota rovná NIE, tak skry označené stránky.

Ďalšou veľmi praktickou funkcionalitou je tzv. Napájací kód, ktorý umožňuje prepojiť odpovede z jednej otázky do odpovede nasledujúcej otázky. Ak máte v otázke viac možností výberu a chcete, aby respondenti z nich vybrali istý počet. Nasledovne potom, chcete vedieť medzi vybranými možnosťami, ktorá je TOP. Príklad ako to funguje: Respondent si má vybrať spomedzi uvedených značiek áut tri, ktoré uprednostňuje. V nasledujúcej otázke, si má vybrať už len z tých označených troch možností v predchádzajúcej otázke svoju najobľúbenejšiu značku auta.

Ako nastaviť Napájací kód? Najskôr prejdite na prvú otázku, v políčku „Napájací kód“ si nazvete napájací kód podľa vlastných preferencií.

Potom prejdite na druhú otázku, v ktorej chcete, aby sa zobrazovali výsledky odpovedí a vyberte si Napájací kód, ktorý ste si vytvorili pri prvej otázke. Následne prepojíte druhú otázku s odpoveďami z prvej otázky. Po vložení Napájacieho kódu sa automaticky nastavia možnosti v druhej otázke s kódom.

Všetky vyššie spomenuté funkcionality vám umožnia pripraviť si vo vlastnej réžii profesionálny dotazník na úrovni prieskumnej agentúry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *