Skip to main content

Event & Feedback

Plánujete teambuilding, poradu, školenie, konferenciu alebo iný event? Stojíte pred publikom, rozprávate, vnímate tváre zúčastnených a hlavou Vám prebieha, čo si môžu títo ľudia myslieť? Chcete to zistiť priamo počas eventu? V tom prípade sme pre Vás pripravili skvelý článok, ako získať spätnú väzbu v reálnom čase.

Úspešný event musí ľudí osloviť, zapojiť ich do akcie, mal by vytvoriť zážitok a v niektorých prípadoch aj zmeniť vnímanie zúčastnených. Tu narážame na problém, že pokiaľ nevieme, čo si ľudia reálne myslia, môžeme mať nachystané množstvo správne formulovaných otázok, event nemusí byť úspešný. Samozrejme si teraz veľa z Vás kladie otázku „prečo vytvárať online dotazník, keď sa môžem opýtať osobne, priamo a otvorene, všetkých naraz “. Odpoveď je jednoduchá – nie všetci sa stihnú vyjadriť a otvorene povedať svoj názor, iní by ho aj chceli vyjadriť, ale nenaberú odvahu, alebo ten najhorší prípad, jednotlivci sa aj vyjadria, ale keďže nemajú pocit anonymity, odpoveď môže byť neúprimná a vaša spätná väzba stráca na relevantnosti.

Nech plánujete akúkoľvek udalosť  a chcete reagovať na spätnú väzbu v tzv. real time, alebo dúfate, že sa zlepšíte na základe spätnej väzby či už počas udalosti alebo po nej, postupujte podľa nasledujúcich pokynov a spravte prieskum integrálnou súčasťou Vášho úspechu.

  1. Anonymita
  • Anonymný dotazník je veľmi dôležitou súčasťou úspešného prieskumu, nech už sa pýtate na čokoľvek. Ak chcete získať čo najviac relevantných odpovedí, nepýtajte si kontaktné informácie, pokiaľ ich vyslovene nepotrebujete. Respondent sa cíti slobodne a nemá problém otvorene vyjadriť svoj názor.
  1. Špecifikácia
  • V dotazníku sa pýtajte špecifické a konkrétne otázky, ktoré sú jednoznačne formulované a respondent vie pohotovo odpovedať. Napríklad otázku „ako sa Vám páčilo školenie?“ skúste nahradiť otázkou „ktorá téma počas školenia Vás najviac zaujala a ktorá naopak najmenej?“ V tomto prípade odporúčame použiť maticovú otázku, kde máte možnosť vymenovať jednotlivé preberané témy a priradiť k nim stupnicu spokojnosti (od „veľmi zaujímavé“ až po „nezaujímavé“), alebo treba otázku rozdeliť na dve samostatné.
  1. Čas
  • Čas hrá v real time prieskume taktiež jednu z hlavných úloh. V tomto prípade si treba stanoviť kedy presne budeme požadovať od respondentov spätnú väzbu. Ak chceme získať feedback ešte počas eventu, môžeme rozoslať dotazníky počas krátkej prestávky v rámci ktorej budú mať zúčastnení čas na otázky odpovedať. V prípade, že nás zaujíma spätná väzba až po skončení eventu, odporúčame pýtať sa čo najskôr, ideálne okamžite po ukončení stretnutia. Ak odošleme dotazníky napr. o týždeň, miera návratnosti dotazníkov sa môže znížiť, nakoľko zúčastnení už množstvo informácii zabudli alebo ich majú rozmazané
  1. Odmena
  • Ako získať čo najviac odpovedí v reálnom čase? Motiváciou. A ako motivovať respondentov? Odmenou. Odmena je veľmi osvedčený spôsob získania informácii. V rámci eventu môžete zúčastnených motivovať napr. súťažou o vecnú cenu, do ktorej budú zapojení po vyplnení online dotazníka. Nebudete veriť, koľko vyplnených dotazníkov sa Vám vráti.

Každý event je určený predovšetkým zúčastneným. Možno nie je všetko tak skvelé ako sa Vám zdá, alebo naopak, možno to je ešte lepšie. Dajte im najavo, že chcete splniť ich priania. Použite real time dotazník a zistite spokojnosť hostí, pretože ak bude spokojný hosť, budete spokojný aj Vy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *