Skip to main content

Multimediálny dotazník

Multimédia v dotazníku? Dajte im zelenú! Obrázky a videá môžu Váš prieskum oživiť a taktiež môžu byť zábavným a pútavým spôsobom ako získať spätnú väzbu od Vašich respondentov. Mnoho prieskumov je tvorených klasickými otázkami, pri ktorých respondent odpovedá vlastnými slovami resp. vyberá z určitých možností. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako urobiť dotazník na www.surveyis.cool zaujímavejším.

Základom je knižnica obrázkov, to znamená, že na to, aby ste mohli pridávať do jednotlivých otázok obrázky, je potrebné ich do systému nahrať. Nasmerujte ukazovateľ na Váš registračný mail a rozbalí sa Vám ponuka možností, z ktorej vyberiete „user admin“.

V tejto chvíli sa Vám zobrazia tri sekcie – používatelia, prihlásenie a obrázok. Posledná, z týchto troch sekcií predstavuje knižnicu, do ktorej môžete nahrávať obrázky a následne upravovať ich veľkosť. Kliknite myšou na ikonu „choose file“ resp. „vybrať priečinok“ a pridajte akýkoľvek obrázok.

Teraz už stačí zvoliť typ otázky, ktorú chcete v dotazníku použiť, následne rozbaliť pole „viac možností“ a jednoducho obrázok pridať z Vašej knižnice. Obrázok sa v dotazníku zobrazí pod otázkou.

Ak chcete do otázky pridať video, vložte odkaz Youtube vo formáte IFAM, ktorý nájdete pod každým videom Youtube v časti „zdieľať“. Tak ako aj v prípade vkladania obrázkov, video sa zobrazí pod otázkou. Prostredníctvom týchto jednoduchých krokov môžete pridávať multimédia do ktorejkoľvek otázky úplne bez problémov.

Špeciálnym typom otázky, je otázka AB test, v ktorej respondent porovnáva dva vizuály. V tomto prípade sa bez knižnice obrázkov taktiež nezaobídete. Nezabudnite si však obrázky pomenovať, aby ste presne vedeli, ktorý obrázok je pre danú otázku ten správny. Čo sa týka pridávania jednotlivých obrázkov, funguje to presne tak isto ako pri ostatných typoch otázok. Chcete sa opýtať „ Ktorá farba sa Vám páči viac?“ prípadne „Ktoré logo viac vystihuje našu spoločnosť?“ Niektoré veci je zložité opísať slovami a práve v tomto prípade je ideálna otázka AB test, pri ktorej sa pýtate prostredníctvom obrázkov a respondent vie pohotovo odpovedať nakoľko možnosti doslova vidí pred sebou.

Ďalším variantom je kvíz, v ktorom chcete uverejniť či už obrázok, video alebo audio súbor. V tomto prípade je najjednoduchším riešením vytvoriť dva typy otázok na jednej strane (v dotazníku to bude vyzerať ako jeden celok). Je na Vás ktorý typ otázky zvolíte ako prvý – záleží to od toho, či chcete mať multimédia nad otázkou alebo pod otázkou. Zvoľte špeciálnu otázku „Informácie“, do ktorej vložíte Vami vybratý typ multimédia (obrázok, video, audio súbor).

Keď máte vytvorenú túto otázku s obrázkom, či videom, na rovnakej strane vytvorte druhý typ otázky – výberovú (napr. viac možností – jedna odpoveď), kde sa budete pýtať kvízovú otázku. Špeciálnu otázku „Informácie“ môžete použiť aj na zadanie ľubovoľného textu a multimédia môžete následne pridať do výberovej otázky (viď. obrázok nižšie).

Chcete od respondentov získať spätnú väzbu na nové logá, farby, produkty alebo chcete vedieť ich názor na plánované zmeny? Opýtajte sa ich, ktorý obal sa im viac páči, alebo ktorý koncept reklamy je pre nich najviac relevantný. Ukážte im obrázky, či videá, využite vo Vašom online prieskume multimédiá a nebudete ľutovať.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *