Skip to main content

Návod, ako sa pýtať efektívne otázky

     Spätná väzba od zákazníkov je dôležitá v každej forme podnikania. Ak chcete skutočne vedieť, či Vás zákazníci poznajú, či poznajú Vaše produkty alebo služby, musíte si spraviť prieskum.

Ako na to?

     Jednou z najúčinnejších a najrýchlejších metód je opýtať sa pomocou online dotazníka. Znie to síce jednoducho no vytvorenie dobrých a presvedčivých prieskumných otázok je umenie, ktoré musíte zvládnuť, aby ste od Vašich zákazníkov získali úprimnú a konštruktívnu spätnú väzbu. Ak chcete získať správne odpovede, musíte sa vedieť správne opýtať. My Vám prinášame zopár užitočných rád, ktoré Vám môžu s prieskumom pomôcť.

     V prvom rade treba mať plán, nech už robíte akýkoľvek prieskum. Pred vypracovaním prieskumu by ste si sami mali položiť zopár dôležitých otázok a to predovšetkým – aký je cieľ môjho prieskumu a či poznám svoju cieľovú skupinu.

  1. Použite výberové otázky

     a) Výberová otázka s jednou odpoveďou

Ide o najjednoduchšiu dotazníkovú otázku, ktorá sa aj veľmi často využíva. Opýtať sa môžete napr.:

alebo sa môžete opýtať konkrétne napr.:

     b) Výberová otázka s viacerými odpoveďami

Ak chcete položiť otázku, v ktorej respondent môže označiť viac možností, toto je ten správny výber. Respondentom sa zobrazia zaškrtávacie políčka a oni tak môžu označiť toľko možností, koľko chcú, napr.:

  1. Použite poradové otázky

     a) Výberová otázka v rozbaľovacom zozname

Rozbaľovací zoznam je veľmi podobný výberovej otázke s jednou odpoveďou. Do otázky môžete zahrnúť možností koľko chcete a respondent si vyberie iba jednu. Odpovede uvádzajte v určitom poradí, môžete začať od najmenších po najväčšie, napr.:

     b) Maticová otázka – viac odpovedí (zaškrtávacie políčka)

Práve v tejto otázke žiadate od respondentov aby „oznámkovali“ jednotlivé možnosti, vďaka čomu získate rebríček to znamená, že získate od respondentov spätnú väzbu, ktoré položky sú najviac a najmenej obľúbené. Vyzerať to môže aj takto:

  1. Použite hodnotiace otázky

Zbierať dáta môžete aj prostredníctvom intervalových otázok. Vyskúšajte použiť napr. tieto:

     a) Slider – posuvná otázka

Ide o hodnotiacu stupnicu, kde si respondent nevyberá odpovede zo zoznamu, ani z jednotlivých možností ale odpovedá vďaka hodnotiacej škále, napr.:

     b) Viac – sliderová otázka

Tak ako v predchádzajúcom prípade, respondent odpovedá vďaka hodnotiacej škále avšak môže odpovedať na viac otázok, napr.:

Teraz už viete, ako sa pýtať efektívne otázky. Vytvorte si svoj dotazník na www.surveyis.cool a vyskúšajte to v praxi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *