Skip to main content

Profesionálny prieskum pre každého

Online dotazníky sú výborným nástrojom ako získať kvalitné dáta pre ďalšie spracovanie. Pozrite sa spolu s nami, ako vytvoriť online dotazník na profesionálnej úrovni spolu s www.surveyis.cool .

Po úspešnej registrácii máte pred sebou prázdny dashboard, no nakoľko je systém maximálne intuitívny a ľahko ovládateľný, zvládne s ním pracovať aj laik. Ako teda začať? V prvom rade si v sekcii dizajn navrhnete dotazník ako taký a to pridávaním otázok, ktorých máme na výber až 16 typov. Otvorené, výberové, maticové, číselné, dátumové, špeciálne, výber je iba na Vás. Každá otázka má v sebe istú funkcionalitu a do jednotlivých otázok môžete nahrávať obrázky alebo videá. V tejto sekcii si okrem iného nastavíte aj vzhľad dotazníka, jeho farebnosť, prípadne pridáme logo alebo obrázok a taktiež nastavíte jednotlivé texty ako napr. úvodný text, informácie o dotazníku, text po ukončení a mnohé iné. Logika dotazníka resp. jeho vetvenie Vám zabezpečí vyššiu relevantnosť. Vďaka tejto funkcii sa budete pýtať jednotlivé otázky iba tých ľudí, ktorých sa týkajú. Príklad: Opýtate sa otázku „Vlastníte auto?“ Pokiaľ respondent označí možnosť „nie“, nasledujúca otázka „Akú značku auta vlastníte“ sa respondentovi nezobrazí. Týmto spôsobom odbremeníte respondentov od vypĺňania otázok, ktoré sa ich netýkajú. Celkový vzhľad a jednotlivé nastavenia si môžeme kedykoľvek skontrolovať v ukážke dotazníka a to kliknutím na ikonu zemegule.

V nasledujúcej sekcii – sekcia distribúcia si vytvoríte distribučný link, či už všeobecný alebo jedinečný, pod ktorým sa skrýva dotazník a prostredníctvom ktorého nazbierate potrebné dáta od respondentov. Všeobecný link môžete zdieľať na sociálnych sieťach, rozposlať ho prostredníctvom e-mailu, prípadne ho môžete zverejniť na web stránke alebo ho ukryť do QR kódu. Jedinečné linky majú na konci špecifické ID číslo a práve vďaka nim viete identifikovať kto dotazník vyplnil a to bez toho, aby o sebe vyplnil respondent osobné údaje, vygenerujete si napr. 200 jedinečných linkov, ktoré spárujete s Vašou databázou kontaktov v programe Excel a prostredníctvom mailového nástroja tieto linky rozošlete jednotlivým respondentom.

Po vytvorení dotazníka a nazbieraní dát prejdete k poslednej sekcii – analýza, v ktorej nájdete výsledky resp. ktorá slúži na vyhodnotenie dotazníka. Výsledky sa zbierajú v reálnom čase, to znamená, že hneď po vyplnení otázky sa zaznamená výsledok. Nájdete tu výsledky otázok ako aj odpovedí, tabuľky a grafy ale pre hlbšiu prácu s dátami odporúčame stiahnutie dátového exportu. K dispozícii máte aj PDF správu, ktorú si viete okamžite vygenerovať a jednoducho tak odprezentovať výsledky prieskumu.

Vďaka www.surveyis.cool získate informácie jednoducho, rýchlo a takmer bez námahy a ak si predsa len nie ste v niečom istý, sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *