Skip to main content

Texty v dotazníku – tipy ako ich využiť

Vytvorili ste si dotazník prostredníctvom www.surveis.cool a potrebujete nastaviť jednotlivé texty, ktoré sa respondentom počas jeho vypĺňania zobrazujú? Prinášame Vám zopár tipov, ako ich využiť čo najefektívnejšie.

  1. Uvítací text

Uvítací text predstavuje prvú stranu dotazníka, tzn. respondentovi sa zobrazí ihneď po načítaní linku a preto by sme si mali dať naozaj záležať . V prvom rade by sme mali respondenta osloviť, požiadať ho o vyplnenie dotazníka a oboznámiť ho s cieľom prieskumu (napr. „Milí respondenti, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Cieľom prieskumu je zistiť…“).

  1. Informácie o dotazníku

Tento text sa zobrazuje respondentovi celý čas v priebehu vypĺňania dotazníka. Je skrytý v ikone „i“ v pravom hornom rohu a pokiaľ si ho chce respondent prečítať je nutné na ikonu kliknúť. Tento text môže obsahovať informácie o prieskume prípadne – ak je to potrebné, stručné pokyny k vyplneniu dotazníka.

  1. Text na konci dotazníka

Ak respondent dokončí dotazník, zobrazí sa mu „text na konci dotazníka“. Je to priestor na poďakovanie za vyjadrenie názoru, za čas a ochotu vyplniť dotazník a jednoducho poďakovanie za účasť v prieskume.

  1. Text na konci dotazníka ( po znovunačítaní)

Text na konci dotazníka po znovunačítaní sa zobrazí respondentovi vtedy, ak máte vytvorený dotazník a pri vytváraní distribučného linku zakážete viacnásobne vyplnenie, to znamená – ak respondent otvorí link po vyplnení dotazníka druhý krát zobrazí sa mu tento text. Napr. „Ďakujeme, dotazník ste už vyplnili, viacnásobné vyplnenie nie je možné.“

  1. Text pri vylúčení z dôvodov naplnenia kvóty

Tak ako v predchádzajúcom prípade, pri vytváraní distribúcie máte možnosť nastavenia kvót. Ak sa daná kvóta naplní, respondenta z dotazníku systém automaticky vylúči. Tento text je v podstate pre určitých respondentov aj textom na konci dotazníka. Preto je dôležité predovšetkým poďakovať a zároveň uviesť dôvod vylúčenia.

  1. Text pri vylúčení

Okrem vylúčenia z dôvodu naplnenia kvóty môže byť respondent z dotazníka vylúčený z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií – tzv. screenout. Túto možnosť si nastavíte v sekcii dizajn cez funkciu „logika“. Ak chcete aby sa prieskumu zúčastnili iba muži, každá žena bude z prieskumu vylúčená a zobrazí sa jej daný text. Opäť je to pre takéhoto respondenta zároveň aj text na konci dotazníka.

  1. Text pri neotvorení prieskumu

Tento text sa zobrazí, ak dotazník nie je verejne dostupný. Ak vytvárate jedinečné linky a distribúciu uzavriete, dotazník môže otvoriť jedine ten respondent, ktorý má jedinečný link. Ak sa Vám stane, že zašlete niekomu všeobecný link tejto distribúcie, dotazník nie je možné otvoriť a zobrazí sa text pri neotvorení prieskumu.

  1. Text po uzavretí dotazníka

„Ľutujeme, dotazník je po termíne ukončenia“ – ak máte nastavený dátum, kedy sa prieskum uzavrie a respondent otvorí link dotazníka po vypršaní tohto dátumu zobrazí sa mu text po uzavretí dotazníka. Vždy je dobré respondenta informovať o tom, prečo prieskum nejde otvoriť, preto nevynechávajte ani tento text.

  1. Text, ak dotazník už nie je aktívny

Nakoľko si viete vytvárať v rámci jedného prieskumu viac distribúcii, máte možnosť distribúciu vypnúť a vtedy sa stáva neaktívnou. Ak sa respondent rozhodne otvoriť link dotazníka počas toho, ako je Vaša distribúcia neaktívna, zobrazí sa mu daný text. Respondenta v tomto prípade stačí informovať o tom, že dotazník momentálne nie je aktívny.

  1. Text, ak je použitý zlý odvolávací odkaz

Jednoducho povedané –  text zlého linku. „Mrzí nás to, avšak tento link nie je správy.“ – tento text sa zobrazí respondentovi, ak má nesprávny resp. chybný link dotazníka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *