Skip to main content

Tipy ako vylepšiť Váš prieskum

  1. Zvoľte správny čas

Pod pojmom správny čas, myslíme deň, týždeň, mesiac, rok ale aj konkrétny čas rozosielania pozvánok do dotazníka. S vysokou pravdepodobnosťou  budú najmenej efektívne dotazníky rozosielané v čase dovoleniek alebo sviatkov.  Správny čas úzko súvisí s cieľovou skupinou a veľmi na nej záleží. Čím viac ju poznáme, tým lepšie správny čas zvolíme. Skvelým príkladom môže byť dotazník spokojnosti zamestnancov. Tento typ dotazníka je lepšie posielať večer, zamestnanci prieskum otvoria ráno po príchode do zamestnania a môžu ho vyplniť ešte pred tým, ako začnú svoj bežný pracovný deň. Ak sa chceme opýtať školákov, ako strávili letné prázdniny, najlepšie je rozoslať online dotazník ešte pred nástupom do školy alebo hneď po ňom, kým si vedia nájsť na prieskum čas.

  1. Dbajte na vzhľad

Estetika dotazníka je veľmi dôležitá, pretože láka k vyplneniu. V prvom rade by mal byť dotazník natoľko intuitívny, aby respondent nemusel nikde nič hľadať a aby ho dotazník neodradil od vyplnenia. Ako sa hovorí – v jednoduchosti je krása a to platí aj v tomto prípade. Respondenta zaujme najmä zjednotený formát a jasné farby, tak ho nebude nič rušiť od vypĺňania dotazníka a môže venovať maximálnu pozornosť každej otázke. Dôležitým faktorom je aj to, aby sa dotazník prispôsobil rozmerom prehliadača, resp. aby sa dotazník prispôsobil zariadeniu, na ktorom ho respondent vypĺňa. Náš dotazníkový softvér je responzívny, to znamená, že sa respondentom dobre vypĺňa na počítači, smartfóne či tablete. Vyskúšajte si to na www.surveyis.cool

  1. Zaujmite respondenta

Monotónne klikanie na rovnaké typy otázok môže byť pre respondenta únavné, zdĺhavé a v konečnom dôsledku to respondenta môže odradiť od dokončenia dotazníka. Preto treba myslieť na to, aby bol dotazník rôznorodý, no opäť zameraný na konkrétnu cieľovú skupinu. Kým pri firemnej databáze klientov používate formálny jazyk, u študentov, prípadne pri mladšej vekovej kategórii odporúčame použiť nie príliš formálny jazyk. Taktiež môžete použiť rôzne typy otázok, alebo obohatiť jednotlivé otázky obrázkom, videom alebo audiosúborom a tým celý prieskum oživiť.

  1. Využite každú stranu

Úvodná či záverečná strana sú dôležitou súčasťou každého dotazníka. V úvodnej strane resp. na začiatku dotazníka môžete respondenta privítať v prieskume prípadne ho môžete v krátkosti s prieskumom oboznámiť. Na www.surveyis.cool máte možnosť vytvárať dotazníky a pridávať do nich rôzne texty. Jedným z nich je informačný text, ktorý môžete využiť na akúkoľvek informáciu o prieskume, ktorá sa respondentovi bude zobrazovať počas celého prieskumu. Na každej strane dotazníka sa zobrazí informačná ikona „i“, ktorá zobrazí daný text hneď, ako na ňu respondent klikne. Nezabudnite ani na poslednú stranu Vášho dotazníka a poďakujte respondentovi za jeho ochotu a čas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *