Skip to main content

Typy otázok v dotazníkovom systéme – 2. časť

Budeme pokračovať vo vysvetľovaní jednotlivých typov otázok, ktoré môžete použiť vo svojich dotazníkoch. Podrobné informácie o najčastejšie používaných typov otázok ste si mohli prečítať v článku Typy otázok v dotazníkovom systéme a ich použitie. Dnes sa pozrieme na otázky, ktoré sa používajú menej a sú skôr určené pre náročnejších užívateľov a komplikovanejšie prieskumy. Tieto Špeciálne otázky nájdete v rozšírenej (platenej) licencii dotazníkového softvéru surveyis.cool.

  1. Dátumová otázka
    • Otázka na dátum/čas
  2. Špeciálne otázky
    • AB test
    • Overenie textu
    • Informácie

 

Dátumová otázka

Je to otázka, ktorou sa pýtate na dátum/čas. Otázku je vhodné použiť, keď chceme, aby si respondent vybral konkrétny deň/hodinu napríklad školenia, podujatia atď. Formát dátumu je v tvare Rok/Mesiac/Deň.  Políčko „Interval dátum/čas“ umožňuje, aby ste nastavili požadovaný čas (minimálny a maximálny) alebo obdobie, ktoré si môžu respondenti vybrať.

Špeciálne otázky

Otázky typu – AB Test

Hlavnou funkciou tejto otázky je porovnanie dvoch rôznych vizuálov, ktoré sa zobrazujú ako obrázky a respondent si medzi nimi vyberie (pred nastavením otázky musíte nahrať obrázky, ktoré chcete porovnať do systému.). Odporúčame nastaviť funkciu „Náhodné možnosti triedenia“ na pozíciu „ANO“. Pre AB test je žiaduce, aby sa možnosti odpovede nezobrazovali vždy v rovnakom poradí.

Otázka typu – Overenie textu

Tento typ otázky použite, keď potrebujete od respondentov dotazníka súhlas s nejakým vyhlásením/textom. Je to vhodné použiť, keď sa napríklad respondent zúčastňuje súťaže, a je potrebné potvrdiť súhlas s podmienkami súťaže. Taktiež to môžete použiť, ak si budujete zákaznícku databázu a je potrebný súhlas respondenta (napr. Súhlasím so spracovaním osobných údajov). V časti „Text otázky“ zadajte text, ktorý chcete, aby respondenti odsúhlasili. Uistite sa, že text je jasný a zrozumiteľný.  Respondent vyznačí svoj súhlas s textom zaškrtnutím okienka, ktoré sa zobrazí pod textom.

Otázka typu – Informácie

Táto špeciálna otázka, nie je otázkou v pravom slova zmysle, nakoľko sa respondenta NIČ nepýtate. Respondent  neoznačuje žiadnu odpoveď.  Je to textová informácia, ktorá poskytne respondentom bližšie informácie súvisiace s daným prieskumom. Poprípade tu môžete vložiť nejaké informácie o spoločnosti, ktoré chcete, aby respondenti vedeli. Súčasťou otázky môže byť obrázok, alebo video.

Verím, že ste si v našom zozname otázok, našli všetky, ktoré potrebujete pre svoj dotazník. Ak by vám nejaká chýbala, napíšte nám to do diskusie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *