Skip to main content

Viac respondentov? Žiadny problém!

Ako začať?

     Vytvorili ste si prieskum na www.surveyis.cool a potrebujete získať čo najviac respondentov? Ako na to? Na začiatok vysvetlite respondentom prečo by sa mali zúčastniť prieskumu, prečo sú pre Vás dôležití a čo môžu v prieskume za účasť získať. Každý respondent musí venovať svoj čas a svoju energiu na to, aby Vám poskytol požadované informácie a preto by mal vedieť k čomu Vám tieto informácie slúžia a čo s nimi budete robiť. Dajte respondentom vedieť, ako veľmi Vám záleží na ich názore. Môžete zvoliť osobnejší prístup a do úvodu zahrnúť aj informáciu, že Vás v prípade akýchkoľvek otázok môžu kontaktovať a obrátiť sa na Vás. Skvelou motiváciou pre respondentov je aj informácia, že budú zaradení do žrebovania o určitú cenu – ako poďakovanie za účasť. Vhodným úvodným textom môžete naozaj zvýšiť úspešnosť vyplnenia Vášho dotazníka.

Hlavne zrozumiteľne

     Pri vytváraní otázok či odpovedí v dotazníku ale aj pri textoch ako je napríklad aj ten úvodný sa vyhýbajte žargónu, slangu a používaniu rôznych fráz. Dotazník musí byť predovšetkým zrozumiteľný, otázky musia byť konkrétne a jasné, tak aby na ne vedel odpovedať každý respondent. To však neznamená, že má byť dotazník nudný (to môže respondentov tiež odradiť). Skúste respondentov zaujať, použiť obrázky, videá alebo informatívne texty. Buďte kreatívny. Predovšetkým pri náročnejších otázkach zvoľte informačný text, ktorý si v prípade nejasností môže respondent prečítať aby vedel odpovedať na otázku bez problémov. Takto znížite mieru predčasného ukončenia dotazníka a získate viac respondentov pre Váš prieskum.

Využite naplno sociálne siete!

     Aj keď sa na distribúciu dotazníkov využívajú najčastejšie emailové adresy (v prípade podnikov aj webové stránky) nezabúdajte, že prostredníctvom sociálnych sietí viete osloviť veľké množstvo respondentov naraz. Najvýznamnejším zdrojom respondentov je dlhodobo sociálna sieť Facebook. V prípade, že máte dostatok priateľov, môžete ich požiadať o vyplnenie dotazníka a zároveň aj o to, aby Váš dotazník rozoslali svojim priateľom. Ďalší spôsob ako využiť sociálnu sieť na získanie väčšieho počtu respondentov je zverejnenie odkazu na dotazník na „fanstránke“ samozrejme, pokiaľ Vám to administrátor danej stránky povolí. Skúste oboznámiť administrátora s prieskumom a požiadajte ho o zverejnenie Vášho dotazníka. V tomto prípade môžete byť s respondentmi v neustálom kontakte. Takéto stránky bývajú cenným zdrojom respondentov a kvalitnej spätnej väzby. Ďalšou sociálnou sieťou, kde nájdete množstvo potenciálnych respondentov je takmer zabudnutý „chat“. Prečo nezverejniť dotazník aj tu? Určite tým nič nepokazíte. V kombinácii s pútavým úvodom môžete nazbierať viac respondentov ako by ste čakali.

     Pred tým, ako dotazník zverejníte, niekoľko krát si ho cvične skúste vyplniť. Skúste sa vžiť do kože respondenta, prípadne poproste svojho priateľa alebo známeho o jeho vyplnenie. Opýtajte sa ho, či ho dotazník zaujal, či ho vypĺňanie bavilo, čo sa mu páčilo a čo naopak nepáčilo. Vyplnil by takýto dotazník aj keby nebol od Vás? Týchto zopár tipov je univerzálnych a platia pre väčšinu prieskumov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *