Skip to main content

Výber respondentov

Vytvorili ste si dotazník na www.surveyis.cool a potrebujete získať kvalitných respondentov? Koho osloviť aby ste získali najlepšie výstupy? Výber vzorky respondentov je jednou z najpodstatnejších častí akéhokoľvek prieskumu, pretože pri zle zvolenej vzorke môže dôjsť k znehodnoteniu celého prieskumu a v konečnom dôsledku Vám výsledky neposlúžia vôbec k ničomu. Ak hľadáme odpovede na konkrétne otázky, týkajúce sa určitých oblastí, vždy by sme mali skúmať skupiny osôb, ktoré s nimi súvisia inak povedané cieľová skupina musí byť reprezentatívna. V prvom rade by ste si mali stanoviť štruktúru vzorky a jej ďalšie charakteristiky (napr. základné charakteristiky ako sú pohlavie respondentov, vek, vzdelanie, kraj, rodinný stav a iné, alebo špecifickejšie charakteristiky ako je napr. využívanie určitých produktov, služieb, médií, sociálnych sietí  atď.), samozrejme treba vedieť aj podiel daných respondentov v populácii. Najčastejším typom metódy výberu respondentov je kvótny výber, ktorý cielene hľadá a selektuje respondentov, ktorí spĺňajú určité kritéria. U niektorých problematických kategórií (napríklad fajčiari) je nutné danú znalosť vopred overiť. Bolo by zbytočné realizovať dotazníkovú metódu na skupine, ktoré nespadá do takzvanej kontrolnej kategórie.

Aká veľká má byť vaša vzorka aby ste dosiahli výsledky, ktoré správne reflektujú vašu cieľovú populáciu závisí od dvoch vecí:

  1. ako presnú odpoveď požadujete (interval spoľahlivosti)
  2. ako istý si chcete byť presnosťou tejto odpovede (úroveň spoľahlivosti)

Interval spoľahlivosti je “+/-“ číslo uvedené vo výsledkoch prieskumu. Bežne používaný interval spoľahlivosti je 3. To znamená, že ak 54% vašej konkrétnej vzorky odpovie nejakým spôsobom, môžete si byť primerane istý, že ak by ste sa celkovej populácie opýtali túto konkrétnu otázku, 51-57% by odpovedalo rovnakým spôsobom. (napr. 54% +/- 3%)
Nakoľko istý si môžete byť, že by ste dosiahli tieto výsledky je determinované úrovňou spoľahlivosti. Bežne používaná úroveň spoľahlivosti je 95%. To znamená, že ak by ste prieskum zopakovali na inej vzorke rovnakej veľkosti, v 95% prípadov by vám mala poskytnúť odpoveď v rámci vášho intervalu spoľahlivosti.
Vaším zámerom teda môže byť, aby vaša odpoveď bola presná v intervale +/- 3% s istotou 95%, že vaša odpoveď je práve v tomto intervale. Ak si chcete byť istý na 99% alebo ak chcete presnosť v rozmedzí menej ako +/- 2%, musíte zväčšiť vzorku respondentov.
Pokiaľ vaša vzorka netvorí zároveň veľké percento celkovej populácie (>5%), veľkosť celkovej populácie, z ktorej je vzorka vybratá, nehrá dôležitú úlohu. Takže či už vzorku vyberáte z jednej geografickej lokality alebo z celej krajiny, veľkosť vzorky sa nemení. Čím väčšia je vaša vzorka, tým vyššiu presnosť dosiahnete. V istom bode však dochádza k zmenšovaniu marginálnych ziskov presnosti. To znamená, že vždy keď sa budete snažiť zmenšiť chybu o polovicu, musíte zvýšiť veľkosť vašej vzorky odhadom štvornásobne.
Keď zvažujete veľkosť vzorky pre svoj projekt, je dôležité myslieť na to, ako budete analyzovať dáta potom ako zozbierate výsledky. Nesmiete zabudnúť na špecifické skupiny, ktoré chcete analyzovať. Na špecifické skupiny je potrebné sústrediť sa osobitne a uistiť sa, že práve v týchto skupinách máte adekvátnu (reprezentatívnu) vzorku. Zaručíte tak presnosť a spoľahlivosť, ktorú potrebujete.

Teraz už je iba na Vás, akým spôsobom budete dáta získavať. Online dotazník môžete rozposlať na Vašu vlastnú databázu kontaktov, využiť môžete napr. gmail, alebo dotazník jednoducho zverejniť na sociálnej sieti. Ďalší spôsob je uverejnenie dotazníka na web stránke, alebo jednoducho môžete vziať tablet a ísť do ulíc, zbierať dáta priamo od ľudí. Ak Vám ani jeden zo spôsobov nevyhovuje, resp. nemáte vlastnú databázu kontaktov, môžete si zakúpiť vzorku respondentov od prieskumnej agentúry, cielený výskum je tak jednoduchší a efektívny.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *