Skip to main content

Základné chyby pri vytváraní online dotazníka

Vytvorenie online dotazníka nie je žiadna veda, ale aj v tomto prípade existujú určité zásady, ktorých by ste sa mali držať v prípade, ak chcete vytvoriť kvalitný dotazník a získať z neho kvalitné výstupy. Chyby, ktorých sa najčastejšie dopúšťame sa týkajú predovšetkým jednotlivých otázok.

  • Typ otázky

Chyba: Možno aj Vám sa už stalo, že ste otvorili dotazník v ktorom ste mali odpovedať na otvorenú otázku, ale nevedeli ste ako. Alebo ste mali odpovedať na otázku, pri ktorej boli uvedené možnosti, ale ani jedna Vám nevyhovovala a chceli ste zadať inú odpoveď.

Rada: Nenechávajte nič na náhodu, pretože každý respondent je iný. Vždy treba dobre zvážiť, aký typ otázky zvolíte.

  • Skresľujúca otázka

Chyba: V niektorých dotazníkoch sa objavujú otázky, ktoré respondentom (aj keď často krát nechcene) vsugerujú odpoveď napr. „ako veľmi sa Vám u nás páčilo?“ alebo hypotetické otázky – „keby ste sa presťahovali na vidiek, chceli by ste sa v budúcnosti vrátiť do mesta?“. Chybou je aj pýtať sa na názor inej osoby napr. „myslíte si, že Váš zamestnávateľ je spokojný s Vašim výkonom?“

Rada: Ľudia odpovedajú tak, ako im položíte otázku preto odporúčame preformulovať každú tomuto podobnú. Jednoducho povedané, snažte sa čo najviac konkretizovať otázku a pýtajte sa na názor konkrétneho respondenta, nie na niekoho iného.

  • Nezrozumiteľná otázka

Chyba: Otázka typu „Ako ste boli spokojný s našimi službami?“ nevyzerá na prvý pohľad nezrozumiteľne avšak opak je pravdou. Je veľmi všeobecná a respondent mohol byť s niektorými službami spokojný a s inými nespokojný. Ako teda odpovie na takúto otázku?

Rada: Uistite sa, že otázka je dostatočne zrozumiteľná, týka sa konkrétnej služby a respondent vie jednoznačne odpovedať. Prípadne konkretizujte možnosti odpovede vymenovaním služieb (použite maticovú otázku) alebo využívajte možnosť „iné“ vždy, keď je to možné. Vďaka nej môže respondent na otázku odpovedať vlastnými slovami.

  • Citlivá otázka

Chyba: Akákoľvek otázka ohľadom príjmu alebo súkromia je pre respondenta veľmi citlivá, takže znenie otázky „aký je Váš príjem“ odradí nejedného respondenta. Málokto chce o sebe zdieľať takéto informácie a preto sa musíme zamyslieť predovšetkým nad správnou formuláciou otázky.

Rada: Ak je otázka ohľadom príjmu nevyhnutná pre daný prieskum, nemusíte ju hneď teraz vymazať. Správna formulácia respondenta nevystraší a najmä neodradí od celkového vyplnenia. Opýtajte sa „Do ktorej príjmovej skupiny patríte? a dajte respondentovi na výber viac možností. Prípadne odporúčame doplniť možnosť „nechcem odpovedať“ – pre respondentov, ktorí chcú dokončiť prieskum ale naozaj túto informáciu nechcú zdieľať.

  • Hovorový jazyk a skratky

Chyba: Myslíte si, že skratky ako FB, SW, HIT prípadne výrazy typu appka, shop používa a rozumie im každý? Verte, že to tak nie je.

Rada: V dotazníku používajte spisovný jazyk a skratkám sa vyhnite. Okrem toho Vám odporúčame vyhnúť sa aj odbornej terminológii, prípadne slovo vysvetliť na príklade. Otázky by mali byť jednoduché a výstižné.

V jednoduchosti je sila a preto sa na Váš prieskum vždy pozerajte z pohľadu respondenta. Tí majú radi otázky krátke, jednoduché, výstižné a najideálnejšie s možnosťou odpovedí. Ešte pred tým, ako Váš online prieskum spustíte, urobte si malý test – pošlite dotazník priateľovi, známemu, kolegovi a overte si, či je bez chyby. A keby tam aj nejaké chyby boli nezabúdajte, že na chybách sa človek učí najlepšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *